Kirker

Bibel for blinde

I forrige uge udgav Ugandas bibelselskab en bibel på blindskrift (Braille).Den nye bibel erstatter en tidligere, som bl.a. manglede flere kapitler. Den nye blindebibel er udkommet i hele 43 bind.
Det er en dyr bibel – og den fylder meget. Derfor foreslår bibelselskabets koordinator, at kirker som fx. den katolske på forhånd oplyser om hvilken bog, præsten vil læse fra, så de blinde ikke skal bringe alle 43 bind med i kirke hver gang.
Bodil

Udfordringen

Om Udfordringen

Udfordringen giver dig kristne nyheder og emner fra ind- og udland hver uge.

Del artiklen!(Klik på ikonerne nedenfor)
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Email this to someone Print this page


Send this to a friend

View Site in Mobile | Classic
Share by: