Kirker
Andelskassen Oikos
Andelskassen forvalter penge til gavn for fattige i den 3. verden. Indskud giver ikke renter, men lånes ud med lave renter til u-lande.


View Site in Mobile | Classic
Share by: