Kirker
Også præster skal folde hænderne og bede en bøn
Det er vigtigt at præster og lægfolk begynder at bede. ”Som hjorten skriger efter det rindende vand, således skriger min sjæl efter dig, Gud”. Vi må få kontakt med vor tørst. Vigtig er her stilhedens bøn og meditation. Læs rapport fra konference om Spiritualitet og kristentro


View Site in Mobile | Classic
Share by: