Kirker
Pilgrimspræst i Viborg
Anette Foged Schultz bliver den første ansatte pilgrimspræst i Danmark. Hun tilknyttes Viborg Pilgrimscentrum. Annette Foged Schultz var i sin tid med til at opstarte de fynske pilgrimsvandringer. Det er nu blevet en fast tradition i pinsen på den fine fynske ø. Ad ruter fra kystbyerne og ind til 'hovedstaden' Odense går forskellige grupper ad de fynske veje med piletræer og blomster. Anden pinsedag samles alle i Odense Domkirke til en fælles gudstjeneste og spisning.


View Site in Mobile | Classic
Share by: