Kirker
Kirker.dk´s mission *
* *
Om kirker.dk
Kirker.dk er udviklet og redigeret af Carsten Dybkjær, sognepræst i folkekirken.
Målsætningen for kirker.dk er at spejle det, der sker i de danske kirker. Mange kirker har nu hjemmesider og med en fælles portal er det muligt at finde dem og vise de mange kvaliteter der er i kristendom og kirke. 
Kontakt *
* *
Hjemmesiden: info@kirker.dk Annoncer og udvikling: viamedia@viamedia.dk


View Site in Mobile | Classic
Share by: